จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ อาร์ พี ซีเล็คชั่น

0-2413-1161, 09-1692-9429
rpselection@live.com

แคตตาล็อก

  • เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers 

    เครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด  Fuji Gas Analyzers  ตัวแทนจำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซอินฟราเรด จาก Fuji Electric เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดมลภาวะในชั้นบรรยากาศ และการตรวจหา SOx และ NOx ที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่งเกิดจากเตาเผาและหม้อไอน้ำ ออกแบบติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้า, โรงงานเหล็ก, โรงงานปูนซีเมนต์, โรงเผา,โรงผลิตก๊าซชีวมวล เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเครื่องมือระดับโลก เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ NDIR Double Beam NDIR Gas Analyzer

    หมวดหมู่ : อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ

    ดูรายละเอียด