จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ อาร์ พี ซีเล็คชั่น

0-2413-1161, 09-1692-9429
rpselection@live.com

แคตตาล็อก

  • Zirconia Oxygen Analyzers

    Zirconia Oxygen Analyzers เครื่องวิเคราะห์ก๊าชออกซิเจน เหมาะสำหรับการควบคุมการเผาไหม้ องค์ประกอบเซอร์โคเนียที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้ ไม่จำเป็นต้องมีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ การออกแบบความปลอดภัยขั้นสูง ความเร็วในการตอบสนองจาก 4 ถึง 7 วินาที ฝากันฝุ่นและกันน้ำและ / หรือกล่องกันไฟ มีปุ่มควบคุมการทำงานที่หน้าปก (ZKMA และ ZKME) การสื่อสารแบบ HAR

    หมวดหมู่ : อากาศ-เครื่องมือวัดคุณภาพ

    ดูรายละเอียด